Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorfor FrP mener at uføre på alderspensjon har for mye penger, mens de rikeste menneskene i dette landet skal ha millioner i skattelette

Datert: 13.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mitt spørsmål går til arbeidsminister Robert Eriksson.

Et av de mest usosiale kuttene som Høyre og Fremskrittspartiet har avtalefestet at de skal gjøre, er det kraftige kuttet i alderspensjonen for uføre. Dette handler om mennesker som ikke har noen mulighet til å jobbe mer og lenger for å nulle ut virkningen av levealdersjusteringen, en ordning som Fremskrittspartiet har vært så imot at de ville fjerne den for alle. Det er derfor særlig opprørende at det første de går løs på, er å fjerne den halve skjermingen som den rød-grønne regjeringen fikk på plass for dem som har hatt uføretrygd – de mest sårbare, de som ikke kan gjøre noen ting for å motvirke kuttene. Og det er mye penger – full virkning av dette er 6 mrd. kr som skal suges ut av lommebøkene til de sjukeste alderspensjonistene. Mange har vært uføre hele livet og har ikke hatt noen mulighet til å nulle ut denne virkningen. En rapport som kom fra organisasjonen Unge funksjonshemmede denne uken, viser bl.a. at de gjennom livet i gjennomsnitt har 10 000 kr mindre i måneden å leve av enn alle andre. I tillegg skal de nå oppleve å få full virkning av levealdersjusteringen i alderstrygden.

Da er mitt spørsmål til Fremskrittspartiet følgende: Hvorfor mener Fremskrittspartiet at uføre på alderspensjon har for mye penger, mens de på den andre siden mener at de rikeste menneskene i dette landet skal ha millioner i skattelette?


Les hele debatten