Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om kvifor ikkje regjeringa vil støtte lineegnetilskotet som skal stimulere til meir linefanga fisk av beste kvalitet

Datert: 14.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Linefanga fisk har utbestridt betre kvalitet og gjev betre pris i marknaden. Dette er understøtta bl.a. av forsking frå Nofima. Ut ifrå marknadssituasjonen og dei høge utgiftene til linedrift foreslo Stoltenberg-regjeringa å gjeninnføre lineegnetilskotet med 18 mill. kroner, for å stimulere til meir linefanga fisk av beste kvalitet. Regjeringa foreslår no å fjerne dette tilskotet.

Kvifor vil ikkje regjeringa støtte dette kvalitetsfremjande tiltaket?


Les hele debatten