Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hvordan statsråden mener at flere midlertidig ansatte skal gi flere i fast arbeid når kravet til fast ansettelse samtidig foreslås svekket

Datert: 14.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Statsråden uttalte i Stortinget 13. november: "[...] rundt 60 pst. av dem som starter med en midlertidig stilling, kommer over i fast stilling innen to år. Det viser at den måten vi har gjort det på i Norge, er bra med tanke på å få flere inn i arbeidslivet." At så mange som har vært midlertidig ansatt får fast jobb, henger selvsagt sammen med sterke norske lovkrav om faste ansettelser.

Hvordan mener statsråden at flere midlertidig ansatte skal gi flere i fast arbeid når kravet til fast ansettelse samtidig foreslås svekket?


Les hele debatten