Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden mener at man bare kan bestille uføretrygd fra Nav og at dagens regelverk åpner for et fritt valg

Datert: 14.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Stortinget 13. november sa statsråden følgende: "[...] det er både naturlig og fornuftig at man har lik levealdersjustering for alle alderspensjonister, som sørger for at man ikke havner i en situasjon der en som jobber til han er 67 år, med akkurat de samme forutsetningene som en som har jobbet delvis og er delvis ufør, kommer dårligere ut som alderspensjonist enn den som har vært ufør. Det synes jeg ikke appellerer til at flere eldre kan stå lenger i arbeidslivet [...]"

Mener statsråden at man bare kan bestille uføretrygd fra Nav og at dagens regelverk åpner for et fritt valg?


Les hele debatten