Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden er enig i at driftsgranskningene i jord- og skogbruk viser de økonomiske realitetene for godt drevne gårdsbruk

Datert: 14.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Driftsgranskningene i jord- og skogbruk utgis av Norsk institutt for landsbruksøkonomisk forskning. Driftsgranskningene undersøker økonomiske forhold på gårdsbruk der en viktig del av den samla inntekten til familien kommer fra jordbruket. Siste regnskapstall, fra 2011, omfatter 857 enkeltbruk. Vederlag til familiens arbeid og egenkapital pr. årsverk er 200 200 kroner.

Er statsråden enig i at driftsgranskningene viser de økonomiske realitetene for godt drevne gårdsbruk?


Les hele debatten