Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 14.11.2013
Spørsmålet er trukket tilbake

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Søndagsåpne butikker vil gi økt energiforbruk, økte utslipp fra biltrafikk og økte utslipp fra transport og økte utslipp fra tilvirking av varer, i tillegg til å ha negative virkninger både for produktiviteten og konkurransekraften i næringen, og den reduserer muligheten for familien til å være sammen om søndagen fordi flere må jobbe.

Vil statsråden skrinlegge planene om søndagsåpne butikker i lys av klimaforhandlingene, og nylig fremlagt dokumentasjon om dødelige stormer på Filippinene?


Les hele debatten