Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøvernministeren

Om statsråden er enig i at lisensjakten på bjørn ikke har gitt tilfredsstillende resultat, og hva hun vil gjøre for å følge opp rovviltforliket på dette punktet

Datert: 13.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Ved årets lisensjakt på bjørn ble det gitt tillatelse til felling av 18 bjørn. Ved avsluttet lisensjakt var resultatet at 2 av de 18 bjørnene var felt. I rovviltforlikets pkt. 2.2.4 heter det: "I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling skal miljøforvaltningen så langt som mulig sørge for at resterende kvote tas ut."

Er statsråden enig i at lisensjakten ikke har gitt tilfredsstillende resultat, og hva vil hun gjøre for å følge opp rovviltforliket på dette punktet?


Les hele debatten