Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Datert: 07.11.2013
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Regjeringa har varsla en ny privatskolelov som åpner for flere privatskoler. I Sverige har SVT avslørt at en rekke private skoler systematisk siler ut elever med lave karakterer til tross for at det er ledige plasser på skolen, jf. oppslag i Vårt Land 31. oktober 2013, og at slik siling er i strid med svensk lovverk.

På hvilken måte mener statsråden man kan forsikre seg mot en slik praksis i Norge etter innføring av en ny lov om private skoler?


Les hele debatten