Spørretimespørsmål fra Anders Tyvand (KrF) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt statsråden deler KrFs bekymring om at mer åpenhet rundt resultater av nasjonale prøver, rangering av skoler på kommunenivå og fritt skolevalg vil øke forskjellene mellom skolene og skape A- og B-skoler i kommunene

Datert: 14.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anders Tyvand (KrF)

Spørsmål

Anders Tyvand (KrF): Kunnskapsministeren har uttrykt et ønske om mer åpenhet rundt resultatene av nasjonale prøver i skolen, slik at disse skal kunne brukes av kommuner, skoleledere, kommunepolitikere og foreldre. Statsråden vil åpne for rangering av skoler på kommunenivå, men ikke på nasjonalt nivå. Høyre har også programfestet at foreldre skal kunne velge skole for sine barn, også på tvers av kommunegrenser. Kristelig Folkeparti frykter at dette vil øke forskjellen mellom skolene, og skape A- og B-skoler i kommunene.

Deler statsråden denne bekymringen?


Les hele debatten