Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden ønsker å gjøre for i sterkere grad å forebygge at unge ender opp som kriminelle, og hindre at de som har begynt å rane, gjentar ranene senere

Datert: 20.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Det å sikre at innbyggerne våre er trygge, er kanskje den viktigste jobben vi har som politikere. Den siste tida har hovedstaden vår vært preget av en stor ransbølge. Halvparten av innbyggerne i Oslo sier i en undersøkelse at de føler seg utrygge når de beveger seg utendørs. Vi har sett brutale ran, enten det er av 90 år gamle damer, eller det er av unge tenåringer.

Jeg er glad for at regjeringa og statsråden har valgt å ta grep og har satt i gang raske strakstiltak for å stoppe dette – mer synlig politi, ikke minst, men også en bedre samordning ved å legge til rette for at det offentlige og de frivillige kan jobbe med å hjelpe dem som er unge kriminelle.

Slike bølger som vi har sett den siste tida, kommer dessverre med jevne og ujevne mellomrom. Derfor er det avgjørende at vi, i tillegg til å komme med strakstiltak, også tenker langsiktig – at vi forebygger for framtida, slik at det ikke skal skje igjen.

VG presenterer i dag ti ulike ransmenn, som alle er under 18 år. Dessverre er noen av dem mindreårige og dermed under den kriminelle lavalder. I tillegg presenteres også noen av mødrenes historier. Vi får ta del deres fortvilelse over at sønnene deres har kommet inn i feil miljø, og ulike ting som har ledet dem til å bli kriminelle. Her ser vi hvor viktig forebygging er.

Etter at Fremskrittspartiet kom i regjering, har statsråden klokelig sagt at det er sammensatte og kompliserte spørsmål knyttet til det å stoppe f.eks. en ransbølge. Det viser f.eks. at barnevern, det å satse på familiepolitikk, det å bekjempe «drop out», det å få gode skoler, det å kjempe mot rus osv. er viktig.

Mitt spørsmål er: Statsråden har, som sagt, satt i gang en del strakstiltak, men hva ønsker han å gjøre for i sterkere grad å forebygge at unge ender opp som kriminelle, og hindre at de som har begynt å rane, gjentar ranene senere?


Les hele debatten