Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og beredskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sette personvernet på den politiske dagsorden og sikre at norske borgere ikke blir mer, men mindre overvåket

Datert: 20.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): I går var det mange som pustet lettet ut, etter at etterretningstjenesten avkreftet at norske borgeres mobilbruk blir overvåket. Siste ord er kanskje ikke sagt i denne saken, men det den viser, er at folk og også bedrifter ikke finner seg i stadig mer overvåking. Engasjementet for personvern er voksende, og det ser vi også i Europa. Vi ser at mange land i Europa – kanskje særlig Tyskland – tar denne utfordringen med stort alvor, og jeg må si at jeg egentlig er litt bekymret når vår egen statsminister bare ber folk om å roe seg. For to uker siden sa statsministeren i denne salen at regjeringen vil foreta en gjennomgang av de tiltakene som ikke er gjennomført – hun viste da til Personvernkommisjonen – og vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres. Jeg synes ikke at det er så veldig offensivt på vegne av personvernet, men det viktigste er selvsagt hva regjeringen gjør, ikke hva den sier. Derfor er jeg interessert i å høre hva statsråden har tenkt å gjøre på sitt område. Justisfeltet er jo et område hvor personvernet hele tiden blir truet, og en justisminister må balansere behovet for personvern opp mot behovet for trygghet for den enkelte.

Så mitt spørsmål er: Hva vil statsråden gjøre for ikke bare å sette personvernet på den politiske dagsorden, men også for å sikre at norske borgere ikke blir mer, men mindre overvåket?


Les hele debatten