Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om hvorvidt utenriksministeren støtter målet om at 1 pst. av BNI skal gå til bistand

Datert: 20.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Grovt sett må vi si at det er to bilder av Norge ute i verden. Det ene er av et lite, rikt land som er veldig stolt av seg selv. Det andre er av et lite, rikt og solidarisk land som tar ansvar for konfliktløsing, miljøforhandlinger og gjør en viktig jobb når det gjelder bistand.
Da Bill Gates var i Norge i forrige uke spurte jeg ham: Er det egentlig så viktig at vi gir akkurat 1 pst. til bistand? Da ga han meg det samme svaret som representanter for veldig mange hjelpeorganisasjoner: Hvis Norge kutter 1 pst.-målet, sender det et signal til andre land: Vi har klart oss gjennom finanskrisa – vi kutter også. Da blir det greit for andre land også å kutte.
Det er en ting som er klart – utenriksministeren har nå fått ansvaret for utviklingspolitikken. Det første han gjør, er å kutte i dette målet. Heldigvis har dette blitt rettet opp av Venstre og Kristelig Folkeparti. Det er flertall på Stortinget for 1 pst., og meningsmålingene viser også at det er stort flertall i befolkningen for dette.
Mitt spørsmål er: Skal dette politiske teateret fortsette de neste fire årene – at regjeringa foreslår kutt og så skal Kristelig Folkeparti og Venstre forhandle seg opp til 1 pst.? Vil det styrke utenriksministerens stemme i internasjonale forhandlinger dersom han bramfritt kan si at i Norge mente både den tidligere og den forrige regjeringa at 1 pst.-målet er viktig? Mitt spørsmål er: Støtter utenriksministeren målet om at 1 pst. skal gå til bistand?


Les hele debatten