Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden er enig i at mindre jordbruksareal og lavere avlingsnivå svekker norsk matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Ethvert lands matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer er avhengig av landets samla planteproduksjon. Planteproduksjonen er resultatet av jordbruksareal (innmark og utmark) og avlingsnivå.

Er statsråden enig i at mindre jordbruksareal og lavere avlingsnivå svekker norsk matvaresikkerhet av jordbruksmatvarer?


Les hele debatten