Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvilket signal det gir om verdien av dyrket mark at regjeringen gir klarsignal til nedbygging av nær 1000 mål dyrket mark nær Trondheim, og hva som er regjeringens ambisjon i jordvernpolitikken

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): De siste årene har nedbyggingen av dyrket mark gått ned. Dette er resultat av et bevisst arbeid på en rekke områder for å unngå forbruk av dyrket mark. Konfliktene mellom dyrket mark og utbyggingsformål er særlig stor nær de store byene. Regjeringen har nå gitt klarsignal til nedbygging av nær 1 000 mål dyrket mark nær Trondheim.

Hvilket signal mener statsråden at dette gir om verdien av dyrket mark, og hva er regjeringens ambisjon i jordvernpolitikken?


Les hele debatten