Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil endre staten sitt anbodsregelverk for slik å bidra til å få opp fleire juridiske einingar av private røntgeninstitutt som kan sikre ei langsiktig, reell konkurranse og eit kvalitatitv godt og desentralisert tilbod

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Privat medisinsk røntgenverksemd i Norge vert driven av stadig færre juridiske einingar. Røntgeninstituttenes forening sine 3 medlemmer står for om lag 90 pst. av dei offentlege finansierte billedtenestene i Norge.

Vil statsråden endre staten sitt anbodsregelverk for slik å bidra til å få opp fleire juridiske einingar av private røntgeninstitutt som kan sikre ein langsiktig, reell konkurranse og eit kvalitativt godt og desentralisert tilbod?


Les hele debatten