Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden tenker om utviklingen i Troms der det er foreslått omfattende nedleggelser og sentralisering av linjer og skoler, noe som kan svekke lokalsamfunnene, utdanningsmangfoldet, øke frafallet og føre til at færre velger videregående opplæring

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Fylkesrådet i Troms, dannet av Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, foreslår omfattende nedleggelser og sentralisering av linjer og skoler i fylket. SV frykter at nedleggelsene vil svekke lokalsamfunnene, utdanningsmangfoldet, øke frafallet og at færre velger videregående opplæring. I regjeringserklæringen er regjeringen opptatt av å bekjempe frafall. Sentralisering av tilbud vil føre til flere hybelboende elever, som er en utsatt gruppe for frafall.

Hva tenker statsråden om denne utviklingen?


Les hele debatten