Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om når statsråden vil beslutte om lokalisering og bygging av ungdomsenheten i Oslo

Datert: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I Innst. S. nr. 169 (2008-2009) la Stortinget opp til at samtidig som hovedmålet er at unge under 18 år ikke skal settes i fengsel, skulle det etableres ungdomsenheter for personer som samfunnet trenger sikring mot. Det skulle i første omgang lages én i Bergen og én i Oslo. Den i Oslo er dessverre ennå ikke etablert, men i første halvår ble det sendt på høring noen konkrete alternativer til lokalisering i kommuner i østlandsområdet.

Når vil statsråden beslutte om lokalisering og bygging av denne ungdomsenheten?


Les hele debatten