Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Om hvilke ambisjoner statsråden har for vindkraft til havs, og hvordan han ser for seg å nå disse ambisjonene

Datert: 27.11.2013
Besvart: 18.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): En viktig del av klimaløsningen er økt produksjon av fornybar energi. Norge har gjennom en kombinasjon av store havområder og offshoreteknologi en stor mulighet til utvikling av og produksjon av vindkraft til havs.

Hvilke ambisjoner har statsråden for vindkraft til havs, og hvordan ser han for seg å nå disse ambisjonene?


Les hele debatten