Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å sikre fortsatt kapitaltilgang til oppstarts- og tidligfaseselskaper innen den sårbare norske farma-/biotekindustrien

Datert: 03.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av næringsminister Monica Mæland

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hovedstyret i Innovasjon Norge har nylig vedtatt at de to nye såkornmandatene, som kom i revidert budsjett, skal gå til Proventure og Alliance Venture. Disse to fondene vil dekke de viktige sektorene energi og IT. Men tildelingen medfører imidlertid at tidligfaseselskapene innen den sårbare norske farma-/biotekindustrien blir stående uten såkornmidler.

Hva vil regjeringen gjøre for å sikre fortsatt kapitaltilgang til oppstarts- og tidligfaseselskaper innen denne sektoren?


Les hele debatten