Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til utenriksministeren

Om hvordan utenriksministeren mener at arven fra Willy Brandt om tettere forhold mellom Norge og Tyskland best kan videreutvikles og styrkes

Datert: 11.12.2013
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 18.12.2013 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Den 18. desember 2013 er det 100 år siden Willy Brandt ble født. Hans lange politiske virke ble kjennetegnet av kampen for fred, forsoning og nedrustning. Brandt var en viktig støttespiller i arbeidet med å normalisere og utvikle Norges forhold til Tyskland. I dag ser vi i Norge en fornyet interesse for Tyskland, EUs tyngste medlemsland.

Hvordan mener utenriksministeren at arven fra Brandt om tettere forhold mellom Norge og Tyskland best kan videreutvikles og styrkes?


Les hele debatten