Spørretimespørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til finansministeren

Om at regjeringen har vedtatt et budsjett som svekker arbeidslinja og stimulerer kvinner til å stå utenfor arbeidslivet, og hvordan disse kvinnene skal erstattes slik at sysselsettingen opprettholdes og økes

Datert: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av finansminister Siv Jensen

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): I merknadene til perspektivmeldingen sa regjeringspartiene seg enig med Stoltenberg-regjeringen i at vi er helt avhengige av at flere jobber, og det lenger. Regjeringen har likevel vedtatt et budsjett som svekker arbeidslinja, ved at det stimulerer kvinner til å stå utenfor arbeidslivet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har advart mot denne politikken.

Hvordan mener statsråden at disse kvinnene skal erstattes, og slik at sysselsettingen opprettholdes og økes?


Les hele debatten