Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hva det betyr for Norges produksjon av jordbruksmatvarer at vi produserer stadig mindre korn og forbruker stadig mer korn

Datert: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Norge produserer stadig mindre korn. Norge forbruker stadig mer korn.

Hva betyr dette for Norges produksjon av jordbruksmatvarer?


Les hele debatten