Spørretimespørsmål fra Arild Grande (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at partene i arbeidslivet mener økt kontantstøtte og redusert pappaperm vil svekke kvinnenes stilling i arbeidslivet og tappe næringslivet for viktig kompetanse, og hvorfor ikke statsråden deler partenes syn på dette

Datert: 11.12.2013
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 18.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Partene i arbeidslivet har gitt uttrykk for at økt kontantstøtte og redusert pappaperm vil svekke kvinnenes stilling i arbeidslivet, men også at det vil tappe næringslivet for viktig kompetanse.

Hva er grunnen til at statsråden ikke deler partenes syn på dette?


Les hele debatten