Spørretimespørsmål fra Lene Vågslid (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om kva for område statsråden ønskjer å reversere likestillinga på, og kor langt tilbake må vi for å kome på eit ønskjeleg nivå

Datert: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Statsråd Horne har uttalt seg i ulike retningar når det gjeld likestilling. Vi har til dømes kunna lese at ho meiner at likestillinga har kome for langt, og at husmødre er meir diskriminert enn homofile.

På kva for område ønskjer statsråden å reversere likestillinga, og kor langt tilbake må vi for å kome på eit ønskjeleg nivå?


Les hele debatten