Spørretimespørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Om status for Islands innføring av EUs datalagringsdirektiv, og hvilken betydning det vil ha for Norge at direktivet ikke er godkjent av alle EØS-landene

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Kan statsråden redegjøre for status for Islands innføring av EUs datalagringsdirektiv, og hvilken betydning det vil ha for Norge at direktivet ikke er godkjent av alle EØS-landene?


Les hele debatten