Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvordan statsrådens tidligere uttalelser om viktigheten av å få minoritetskvinner ut i arbeid sammenfaller med regjeringens politikk om å prioritere kontantstøtte foran barnehager

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Jette F. Christensen (A)

Spørsmål

Jette F. Christensen (A): 27. august 2013 refererer NTB daværende stortingsrepresentant Solveig Hornes svar på hva hun mener er den største utfordringen innen likestilling i dag. NTB skriver: "Horne mener det er viktigere å få minoritetskvinner ut i arbeid i stede for "å bli giftet bort og være hjemme.""

Mener statsråden dette er alternativene kvinnene har, og i så fall: Hvordan mener statsråd Horne uttalelsen til representanten Horne sammenfaller med regjeringens politikk om å prioritere kontantstøtte foran barnehager?


Les hele debatten