Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden deler bekymringen for at regjeringens forslag om å heve kravet om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre til fem år, kan føre til at voldsutsatte kvinner blir værende lenger hos voldsutøveren

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Både Krisesentersekretariatet og Likestillingsombudet har advart mot regjeringens forslag i Sundvolden-erklæringen om at kravet til botid for permanent oppholdstillatelse heves fra tre til fem år, fordi de frykter at voldsutsatte kvinner blir værende lenger hos voldsutøveren.

Deler statsråden denne bekymringen, og kan vi forvente at den varslede gjennomgangen av reglene knyttet til personer som opplever mishandling, vil føre til konkrete tiltak?


Les hele debatten