Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om hva utenriksministeren vil gjøre for å sikre kvinners rett til abort og prevensjon i land hvor dette er ikke er en del av helsevesenet, eller er forbudt

Datert: 12.12.2013
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 18.12.2013 av ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Vidar Helgesen

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Norge har i mange år arbeidet målrettet for å styrke kvinners rettigheter til reproduktiv helse. Internasjonalt har vi møtt motkrefter både mot økt åpenhet og i det forbyggende helsearbeidet på dette området.

Hva vil utenriksministeren gjøre for å sikre kvinners rett til abort og prevensjon i land hvor dette er ikke er en del av helsevesenet, eller er forbudt?


Les hele debatten