Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt statsråden vil legge til rette for ytterligere vekst i inntektene for norske bønder i årene som kommer, og i så fall hvordan

Datert: 12.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Tall fra Norsk institutt for landbruksforskning viser et inntektshopp i snitt for norske bønder i 2012 på 46 200 kroner. Gode avlinger, betydelige effektivisering og politiske rammevilkår kan forklare noe av økningen. Lønnsomheten må likevel forsterkes ytterligere.

Vil statsråden legge til rette for ytterligere vekst i inntektene i årene som kommer, og i så fall hvordan?


Les hele debatten