Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om statsministeren er fornøyd med at det nå blir 7 000 færre barn i barnehage, og at barnehageprisene går opp for første gang på svært mange år

Datert: 18.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A): Siden dette er den siste spørretimen før jul, vil jeg gjerne benytte anledningen til å ønske statsminister Erna Solberg og regjeringen en riktig god jul. Jeg håper de får en fin ferie og mange fine gaver.

Regjeringen har sittet i to måneder, og vi forstår alle at det ikke er alt den har rukket, men på noen områder har den likevel greid å legge om kursen – legge om kursen i en annen retning enn det den forrige regjeringen sto for. Ett av de områdene er barnehagepolitikken. I disse dager mottar vi alle mange julekort. Foreldre med barn i barnehage mottar også melding om at barnehageprisen går opp med omtrent 500 kr neste år. Det er kanskje ikke et veldig dramatisk beløp, men det er altså likevel første gang på veldig mange år at barnehageprisen går opp og ikke ned. Fra 2005 til 2013 var det en betydelig nedgang i realprisen. Nå går barnehageprisene opp for første gang på mange år, så det er en ny kurs.

Mer alvorlig er det kanskje at summen av at det ikke blir flere opptak i barnehagene, og av at det blir dyrere å ha barn i barnehage, er at regjeringen selv anslår at det blir 7 000 færre barn i barnehage sammenlignet med den forrige regjeringens opplegg, og at antallet barn i barnehage, for første gang på svært mange år, går ned fra et år til et annet.

Vi mener at barnehager er bra for barna, bra for likestillingen, bra for integreringen, og ikke minst viktig for at de som sliter med å lære norsk, får et godt grunnlag før de skal begynne på skolen. Færre og dyrere barnehager er ikke noe som kommer rent tilfeldig. Det er et resultat av politiske valg denne regjeringen gjør.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Er hun fornøyd med at det nå blir 7 000 færre barn i barnehage, og at barnehageprisene, for første gang på svært mange år, går opp?


Les hele debatten