Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om hva som vil være regjeringens næringspolitiske kurs framover, og om regjeringen ser det som viktig med aktive og målrettede tiltak overfor fastlandsindustrien

Datert: 18.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): På den halvårlige pressekonferansen i går advarte statsministeren ifølge Dagens Næringsliv om at vi kan være på vei mot en periode med lavere vekst. Da er det et paradoks at høstens budsjettbehandling så langt har bydd på urovekkende signal fra regjeringen når det gjelder fastlandsindustrien. Heldigvis ble forslaget om endringer i CO2-kompensasjon og permitteringsregelverk reversert i forliket med Venstre og Kristelig Folkeparti, men likevel gjenstår mange betydelige kutt i viktige tiltak overfor fastlandsindustri som skogindustrien, næringsmiddelindustrien, fiskeriene, hvitfiskindustrien, det distriktsbaserte reiselivet og næringslivet i distriktene, gjennom de regionale utviklingsmidlene.

Fastlandsindustrien er viktig. Den sysselsetter titusenvis av arbeidstakere over hele landet. På bakgrunn av det er det også grunn til å spørre om hva som vil være regjeringens næringspolitiske kurs framover, og om regjeringen ser det som viktig med aktive og målrettede tiltak overfor fastlandsindustrien.


Les hele debatten