Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til statsministeren

Om hvilke nye tiltak regjeringen skal legge frem for å redusere klimagassutslippene i Norge

Datert: 18.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Da Venstre gikk til valg på å få en ny borgerlig regjering, var en av hovedbegrunnelsene for det at vi trenger en mer offensiv miljø- og klimapolitikk. Vi har også en samarbeidsavtale med regjeringen, der vi sier at naturmangfoldloven ligger fast, i det ligger også intensjonene bak, og også at vi skal forsterke

klimaforliket. Fra Venstres side var det litt overraskende da regjeringen la fram sin plattform, at klima og miljø ikke var en av de åtte ovedprioriteringsområdene for regjeringen. Nå legger vi likevel til grunn at vi skal forholde oss til hva regjeringen gjør, og ikke nødvendigvis hva den der har

skrevet. Selv om vi har et godt miljøbudsjett for neste år, som er forhandlet fram i Stortinget, har regjeringens initiativ så langt når det gjelder klassisk miljøvern, stort sett vært at man har lagt til rette for et frislipp av snøscootere, det er signaler om at jordvern kan bli nedprioritert i tiden framover, og man har flyttet planavdelingen fra Miljøverndepartementet til Kommunaldepartementet. Alt dette er Venstre kritisk til. Når det gjelder klimatiltak, skal vi ha en forsterking av

dem. Når det gjelder klimaforliket, skal vi fram mot 2020 redusere de norske utslippene med fem millioner tonn, dvs. ca. fire ganger Oslos samlede utslipp. Da blir mitt spørsmål til statsministeren: Hvilke nye tiltak ser statsministeren for seg at regjeringen skal gå inn for og legge fram for å redusere klimagassutslippene i Norge, ikke bare med fem millioner tonn, som klimaforliket sier, men en forsterking av dette fram mot 2020?


Les hele debatten