Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til statsministeren

Om statsministeren tror at flere innvandrerkvinner vil delta i arbeidslivet når man øker kontantstøtten, kutter i barnehagetilbudet og gjeninnfører skatteklasse 2

Datert: 18.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av statsminister Erna Solberg

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Statsministeren har i denne spørretimen gjentatte ganger argumentert med at regjeringen gjør det ene eller det andre valget fordi velgerne har bedt om det.

Jeg vil derfor minne om at Høyre veldig offensivt gikk til valg på både løpende barnehageopptak og bedre kvalitet i barnehagene. Det står faktisk på side 10 i Høyres program. Jeg synes derfor det er litt spesielt å høre statsministeren fra Stortingets talerstol skape et inntrykk av at dette er noe Høyre aldri har ment. Jeg synes også det er litt rart å høre statsministeren begrunne kutt på barnehageområdet nærmest med at det har velgerne bedt om å få.

Så er det sånn at økonomisk selvstendighet er en forutsetning for enkeltmenneskets frihet. Derfor er det et grunnleggende mål i moderne likestillingspolitikk at man skal legge til rette for at kvinner og menn kan være økonomisk uavhengige, samtidig som man har muligheten til å ha omsorg for familie og barn. I forlengelsen av det tror jeg også det er veldig bred enighet i det norske samfunnet om at dette er et mål som også bør gjelde innvandrerbefolkningen. Der har Høyre ved en rekke anledninger, i hvert fall før valget, argumentert godt for hvorfor vi bør legge til rette for å inkludere flere innvandrerkvinner i arbeid.

På Høyres nettsider står det bl.a.:

«Skal vi lykkes med å oppnå et flerkulturelt og mangfoldig samfunn, må langt flere innvandrerkvinner stimuleres til å ta utdanning og delta i arbeidslivet.»

Det står videre:

«Høyre vil jobbe for å styrke innvandrerkvinners muligheter for å delta aktivt i arbeidslivet, det er avgjørende for en god integrering.»

Det er jeg helt enig i. Men det som er interessant å se, er at Høyre i praktisk politikk øker kontantstøtten, kutter i barnehagetilbudet og gjeninnfører skatteklasse 2.

Tror statsministeren dette vil bidra til færre eller flere innvandrerkvinner i arbeidslivet?


Les hele debatten