Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

Om regjeringen vil støtte Jernbaneverket og kreve at kommunene helt eller delvis må betale for å få utbedret og sikret farlige jernbaneoverganger

Datert: 19.12.2013
Besvart: 08.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Jernbaneverket har en omfattende liste over usikrede jernbaneoverganger bare gjennom Østfold, og vi opplever ulykker ved disse overgangene hvor også liv går tapt. Ifølge Jernbaneverket ønsker de nå at kommunene bør stå for hele eller deler av utgiftene ved sikring av disse overgangene.

Er regjeringen på linje med Jernbaneverket, og vil regjeringen støtte Jernbaneverket og kreve at kommunene i framtiden helt eller delvis må betale for å få utbedret og sikret disse overgangene?


Les hele debatten