Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

Om korleis statsråden vil sikra vekst av petroleumsaktivitet på land i Sogn og Fjordane

Datert: 20.12.2013
Besvart: 08.01.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Petroleumslova gjev klare signal om at selskapa og myndigheitene skal strekke seg langt for å legge til rette for lokal industriell aktivitet, og at forvaltinga av petroleumsressursane offshore skal gje ringverknadar på land. Sogn og Fjordane har 35 pst. av Noregs oljeførekomstar, men berre 1,3 pst. av den landbaserte aktiviteten. Statoil si omlegging av seglingsmønster vil ytterligare redusere aktiviteten på land.

Korleis vil statsråden sikre vekst av petroleumsaktivitet på land i Sogn og Fjordane?


Les hele debatten