Muntlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Om hvorfor regjeringen velger ikke å lytte til rådene fra Norges Idrettsforbund når det gjelder spillpolitikk samtidig som frivilligheten hylles i festtaler

Datert: 08.01.2014
Besvart: 08.01.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Lørdag var det idrettsgalla. Den kanskje viktigste prisen som ble delt ut der, var ildsjelprisen. I år var det Knyken-gjengen som fikk prisen. Jeg besøkte dem i sommer og møtte en gjeng med frivillige som sammen hadde bygd et fantastisk anlegg, og som er med på å ta sosialt ansvar, ikke bare for idretten og idrettsanlegget, men også for mennesker som trenger hjelp til å komme tilbake til meningsfylt arbeid. Knyken-gjengen er verdige representanter for 27 000 årsverk som de frivillige hvert år legger ned i Idretts-Norge. I Knyken er det mange hoppbakker, skianlegg, skiskytteranlegg og alpinmuligheter. Det er et stort anlegg som er muliggjort bl.a. med 20 mill. kr fra spillemidlene til anlegg og i tillegg penger til drift.

Nå settes hele finansieringsordningen på spill. Regjeringen sier at den vil godkjenne f.eks. Postkodelotteriet, som ikke bidrar til å finansiere idretten i Norge. I sitt høringsinnspill til komiteen i forbindelse med budsjettet, sier Norges Idrettsforbund:

«Spillemidlene er fundamentet for en nasjonal overordnet politikk for utvikling av idrettsanlegg, og har gitt og gir en forutsigbar økonomisk bærekraft for hele idrettsorganisasjonen og dens 12.000 idrettslag. Norsk idrett står samlet bak en forsvarlig spillpolitikk og dagens spillmonopol som forvaltes av Norsk Tipping.»

Regjeringen hyller i festtaler frivilligheten, men hvorfor velger regjeringen ikke å lytte til rådene fra Norges største frivillige organisasjon når det gjelder spillpolitikken?


Les hele debatten