Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Om hvilke tiltak statsråden vil gjøre for å øke trafikksikkerheten i Norge, slik at vi igjen kan komme inn i en positiv trend med tanke på antall drepte i trafikken

Datert: 08.01.2014
Besvart: 08.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Det har vært en stor økning i antall trafikkdrepte i 2013 etter flere år med en klart nedadgående trend. Tall fra 2013 viser faktisk en økning på 31 pst. – 190 døde i veitrafikken. Vi vet at i disse dager er det mange etterlatte som stiller spørsmål om hvorfor og hvordan det kunne skje, og ikke minst om hva som kunne ha vært gjort for å unngå tragedien. Vi har ingen liv å miste. Målet og visjonen er og skal fortsatt være at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken – det er en nullvisjon.

Befolkningsveksten i og rundt de store byene vet vi vil bli sterk framover mot 2020. I kombinasjon med generell økonomisk vekst, økt bilhold og ikke minst økt arbeidspendling vil presset på transportsystemet øke. Vi må være i forkant av denne utviklingen og bygge et trygt veisystem. Vi har mye arbeid som gjenstår, det viser tallene som vi har fått presentert. Mye må gjøres for å få ned antall trafikkulykker. Samtidig opplever jeg at det er en vilje i alle politiske partier til å satse på dette, og på Stortinget opplever jeg en økende bevissthet om hvor viktig det er å satse på trygge trafikkløsninger. I trafikksikkerhetsarbeidet er det viktig å ha fokus på hele trafikksystemet, både trafikanten, kjøretøyet og ikke minst veivedlikeholdet. Hvilke tiltak vil statsråden gjøre på kort og på lengre sikt for å være med på å øke trafikksikkerheten i Norge, slik at vi igjen kan komme inn i en positiv trend med tanke på antall drepte i trafikken?


Les hele debatten