Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i den store og viktige betydningen som teknologisenteret på Mongstad har

Datert: 08.01.2014
Besvart: 08.01.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Mitt spørsmål går til olje- og energiministeren. Det kan jo være greit at han også får anledning til å svare på et spørsmål i sin debut her i den muntlige spørretimen.

Vår tids aller største utfordring er klimaendringer som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Det internasjonale energibyrået, IEA, har slått fast at den viktigste enkeltteknologien for å løse klimakrisen er teknologi for fangst og lagring av CO2. Vi som oljeeksporterende land har utvilsomt et særlig ansvar i så måte. Utvikling av teknologi for fangst og lagring av CO2 har vært og er et viktig mål i klimapolitikken – et mål som et samstemt storting har sluttet seg til. Det er med andre ord et politisk mål å oppnå teknologiløsning på dette feltet som en viktig del av det samlede arbeidet med å redusere verdens klimagassutslipp.

Teknologisenteret på Mongstad, som i dag er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangstteknologier, er utvilsomt viktig for å industrialisere en av vår tids aller viktigste teknologier. Gjennom teknologisenteret på Mongstad bidrar vi til den internasjonale kompetanseutviklingen, og vi er med på å bringe fram teknologiske erfaringer som vil kunne være et betydelig bidrag for å redusere verdens klimagassutslipp. Vi bør etter vår vurdering forsterke mulighetene for å utvikle, teste og kvalifisere teknologi for fangst og lagring av CO2. Teknologisenteret på Mongstad er et fundament for dette. Senteret bør etter vår oppfatning utvides, slik at enda flere teknologier kan testes parallelt. Vi foreslo derfor å bevilge penger i vårt budsjett, men den nye regjeringen og det nye flertallet valgte å fjerne denne muligheten. Det synes jeg er bekymringsfullt. Det er derfor viktig å få avklart hvorvidt olje- og energiministeren deler min og Stortingets klare oppfatning om at teknologisenteret på Mongstad er av stor og verdifull betydning i det samlede klimaarbeidet.

Derfor: Er statsråden enig i den store og viktige betydningen som teknologisenteret på Mongstad har?


Les hele debatten