Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til justis- og beredskapsministeren

Om at rene rådgivningstiltak faller utenfor tilskuddsordningen for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge, og hvorvidt statsråden vil revurdere denne begrensningen som hindrer støtte til gode tiltak som Robin Hood Huset i Bergen

Datert: 09.01.2014
Fremsatt av: Gina Barstad (SV)
Besvart: 15.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Robin Hood-huset i Bergen driver rådgivningstiltak rettet mot arbeidsløse EØS-borgere, med særlig oppmerksomhet rettet mot rumenske tiggere. I utlysningen av penger til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge står det at 'rene rådgivningstiltak faller utenfor tilskuddsordningen', dette til tross for at behovet for rådgivning er stort.

Vil statsråden revurdere denne begrensningen, som hindrer svært viktige og gode tiltak fra å få støtte?


Les hele debatten