Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om statsrådens definisjon av fritt behandlingsvalg er den samme som før, eller om ordningen vil avvike vesentlig fra beskrivelsen i Innst. 305 S (2010-2011)

Datert: 09.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Helseministeren har lovet 'fritt behandlingsvalg' med start 2015. Stortingsrepresentantene Bent Høie og Erna Solberg beskrev en slik ordning i Innst. 305 S (2010-2011) som at den enkelte pasient skal kunne velge leverandør av helsetjenester der det er ledig kapasitet, privat eller offentlig, uavhengig av om den private behandleren har avtale med det offentlige. Oppgjør etterpå skjer mellom tilbyder og det offentlige etter en fast pris.

Er dette fortsatt statsrådens definisjon av 'fritt behandlingsvalg', eller vil ordningen avvike vesentlig fra dette?


Les hele debatten