Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om hvordan regjeringen skal sikre at alle offentlige bygg faser ut all fyring med olje innen 2018, og hvordan forbudet mot bruk av fossil olje i alle bygg skal iverksettes

Datert: 09.01.2014
Fremsatt av: Ingunn Gjerstad (SV)
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 15.01.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Utfasing av oljefyr er et viktig klimatiltak. Mange offentlige bygg fyrer fortsatt med olje.

Hvordan skal regjeringen sikre at alle offentlige bygg faser ut all fyring med olje innen 2018, og hvordan skal forbudet mot bruk av fossil olje i alle bygg iverksettes?


Les hele debatten