Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden også vil ta opp endringer i storbyområdene i sitt videre arbeid med kommunereformen

Datert: 09.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Siden 1965 har fire statlige utredninger, bl.a. Hovedstadsutvalget i 1997, konkludert med at det er behov for endringer i fylkes- og kommunestrukturen i hovedstadsområdet for bedre å løse oppgaver som arealplanlegging, boligbygging, næring, vei- og kollektivutbygging m.m. Det samme har vært tema i flere andre pressområder, som Stavanger-regionen. Til nå har diskusjonen om kommune- og fylkesreform handlet om små kommuner.

Vil statsråden også ta opp endringer i storbyområdene i sitt videre arbeid med reformen?


Les hele debatten