Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Datert: 15.01.2014
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): I avisen Vårt Land den 30. november 2013 kritiserte stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Jørund Rytman den rød-grønne regjeringen for at det ikke lenger er mulig å få skattefradrag for gaver til organisasjonen Karmel-Instituttet. I samme sak uttaler statssekretær i Finansdepartementet Jørgen Næsje at regjeringen vil se på de aktuelle retningslinjene.

Vil statsråden gå inn for å endre skatteloven slik at det åpnes for en indirekte statlig subsidiering av organisasjoner som medvirker til handlinger i strid med folkeretten?


Les hele debatten