Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Om hva som er statsrådens syn på hvorvidt vertskommunens aksept er nødvendig for å gi vindkraftkonsesjoner, med henvisning til vedtak i Gulen kommune

Datert: 15.01.2014
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 29.01.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): 30. september gav NVE konsesjon til Dalsbotnfjellet vindkraftverk i Gulen. Gulen kommunestyre har gått imot vindkraftverket, og NVEs konsesjonsvedtak er i strid med etablert forvaltningspraksis om at vertskommunens aksept er nødvendig for å gi konsesjon. Vedtaket er påklaget av Gulen kommune.

Hva er statsrådens syn på hvorvidt vertskommunens aksept er nødvendig for å gi vindkraftkonsesjoner?


Les hele debatten