Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Om hvilke tanker statsråden gjør seg når hun leser om over 2000 småbarnsfamilier som ønsker barnehageplass, men ikke har utsikt til å få det

Datert: 15.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Jeg har et spørsmål til finansministeren. Vi er noen uker inne i det nye året, og det vedtatte budsjettet for 2014 gjelder. Budsjettets innretning diskuterte vi her i fjor, og nå kan vi begynne å måle virkningene mot virkelighetens verden.

En tydelig prioritering i dette budsjettet var å satse mindre på barnehager. De er færre og dyrere, og kontantstøtten er økt. I går kunne vi lese at i den kommunen som finansministeren og jeg bor i og er valgt fra – Oslo – venter 2 300 barn på ledig barnehageplass. En av satsingene fra den forrige regjeringen var å få på plass nok barnehageplasser og å redusere prisen. Det lyktes vi med. Det ble opprettet rundt 80 000 nye plasser, og prisene ble reelt redusert med flere titusen kroner per år. I budsjettet for 2014 foreslo Stoltenberg II-regjeringen å starte opptrappingen mot to barnehageopptak gjennom å bevilge tilstrekkelige midler til etableringen av om lag 2 900 nye plasser. Vi foreslo også å redusere prisen for 2014.

Regjeringen gjør altså andre valg. I stedet for å sørge for flere barnehageplasser, blir det færre. I stedet for å redusere prisene, blir de høyere. Noen foreldre vil nok da velge å være hjemme med barn på grunn av kontantstøtten.

Men hvilke tanker gjør statsråden seg når hun leser om over 2 000 småbarnsfamilier som nå ønsker barnehageplass, men ikke har utsikt til å få det?


Les hele debatten