Muntlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt statsråden medregner kompensasjon for pensjonskostnader når hun uttaler at ideelle barnevernsinstitusjoner ikke har noe å frykte dersom de leverer god kvalitet til rett pris

Datert: 15.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Spørsmålet går til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren. La bare én ting være helt klart: Barnas beste er det viktigste, også når det gjelder barnevernstilbudet i Norge. Det tror jeg at både Kristelig Folkeparti og statsråden er enig i. Kristelig Folkeparti mener videre at ideelle nonprofitaktører innen barnevernet også er til barnas beste. Ideelle aktører har et ideelt formål. De har vedtektsfestet nonprofit. De kan ikke ta ut eventuelle overskudd av virksomheten, og de har ikke stor egenkapital i ryggen. De følger opp offentlige tariffer og gir ansatte gode lønns- og pensjonsavtaler, dvs. at de har offentlig-lignende avtaler med sine ansatte. Pensjonsavtalene gir langvarige og svært tunge forpliktelser.

Rett før jul møtte statssekretær Maria Hoff Aanes Ideelt Barnevernsforum, som organiserer tjue ideelle barnevernsselskaper.

De fikk høre at regjeringen vurderer om det bør åpnes for mer likestilling av ideelle og kommersielle aktører. Statsråden uttalte selv til avisen Vårt Land at ideelle barneverninstitusjoner har ingenting å frykte dersom de leverer god kvalitet til rett pris. Problemet er at vi frykter at statsrådens definisjon av rett pris vil undergrave de ideelle, med mindre staten kompenserer pensjonskostnadene som følger av de ideelle offentligliknende pensjoner som de i sin tid ble pålagt. Ellers kan ikke de ideelle barneverninstitusjonene konkurrere med de private eller kommersielle. Er statsrådens definisjon av rett pris med eller uten kompensasjon for pensjonskostnader?


Les hele debatten