Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til fiskeriministeren

Om hvorvidt statsråden er bekymret for at norske fiskeeksportører er utestengt fra det russiske markedet, og hva som kan gjøres for å finne en løsning for næringen

Datert: 15.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Pål Farstad (V)

Spørsmål

Pål Farstad (V): Mitt spørsmål går til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Russland er det største markedet for norsk fisk. For å opprettholde og videreutvikle vårt marked i Russland er det særdeles viktig at norske fiskeeksportører til enhver tid har best mulig tilgang til dette markedet.

Ved inngangen til 2014 er det en rekke norske fiskeeksportører som er rammet av en utestenging fra det russiske markedet. Dette er alvorlig for disse eksportørene. Jeg besøkte en slik bedrift og eksportør nå på nyåret, en bedrift som er i en vanskelig situasjon hvis de ikke får eksportere sild til Russland – en vanskelig situasjon både for driverne av bedriften og ikke minst for de ansatte. Hvis denne situasjonen ikke løser seg og fiskekjøperne ikke ser for seg at de kan ta imot fisk fra norske fiskefartøy fordi et avgjørende marked svikter, vil hele fiskerinæringen bli rammet, altså få konsekvenser ut over den enkelte bedrift.

Dette er en uoversiktlig situasjon i og med at fiskekjøperne og den enkelte eksportør ikke har full klarhet i hvorfor de er utestengt. Etter det som kommer fram i mediene, synes det som om de russiske veterinærmyndighetene på generelt grunnlag utestenger norske bedrifter.

Venstre er bekymret over denne situasjonen i og med at det synes som om de russiske myndighetene har en generell reaksjon mot norske fiskeeksportører. Deler fiskeriministeren denne bekymringen, og hva gjør eller vil fiskeriministeren gjøre for å finne en løsning av denne uholdbare situasjonen for eksportører og næringen?


Les hele debatten