Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvor stor andel av politihøyskolens kull fra 2013 som har fått jobb i politiet, og hva som er status for innføring av jobbgarantien

Datert: 16.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I valgkampen i fjor kritiserte Høyre og Fremskrittspartiet daværende regjering kraftig for ikke å sørge for at alle politihøyskolestudenter fikk jobb i politiet raskt etter endt utdanning. Situasjonen i de senere årene hadde vært at innen april året etter at et kull var gått ut av politihøyskolen, hadde ca. 95 pst. fått jobb i politiet. Regjeringspartiene ville isteden innføre en jobbgaranti for politihøyskolestudentene.

Hvor stor andel av kullet fra 2013 har nå fått jobb i politiet, og hva er status for innføring av garantien?


Les hele debatten