Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvorfor statsråden vil minske valgfriheten for mennesker i rullestol, med henvisning til planer om å svekke kravene til universell utforming av boliger med begrunnelse at det er for dyrt

Datert: 22.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Regjeringen vil svekke kravene til universell utforming av boliger med begrunnelse at det er for dyrt. Blant annet er det blitt hevdet at kravene medfører arealøkninger som kan fordyre boligene med flere hundre tusen kroner. På regjeringens hjemmesider ligger SINTEF-rapporten 'Ikke så dyrt likevel', som tilbakeviser disse påstandene og konkluderer med at TEK10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er små og under 40 000 kroner.

Hvorfor vil statsråden minske valgfriheten for mennesker i rullestol?


Les hele debatten