Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å bedre situasjonen for bedrifter som må ty til permitteringer og for de permitterte

Datert: 22.01.2014
Besvart: 29.01.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Det er nå jevnlig oppslag i media om bedrifter som må ty til permitteringer. Vi mottar mange henvendelser fra bedrifter og fagforeninger som har negative erfaringer med innstrammingene i permitteringsregelverket med forlenging av arbeidsgiverperioden fra 10 til 20 dager. Samtidig er permitteringsperioden redusert til 26 uker. I tillegg er det mange som opplever at Nav har endret praksis for utbetaling av dagpenger ved permittering.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for bedriftene og de permitterte?


Les hele debatten